Showing 1–12 of 83 results

Cây Cam Dây

Cây Cam Dây

Giá:950.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giảm giá!
Giá:1.200.000 VNĐ3.000.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giảm giá!
Giá:220.000 VNĐ480.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:150.000 VNĐ900.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây ăn trái

Cây Chanh Ngón Tay

Giá:180.000 VNĐ480.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây ăn lá

Cây Chanh Tứ Quý

Giá:60.000 VNĐ4.800.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:450.000 VNĐ950.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:90.000 VNĐ1.500.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giảm giá!

Cây ăn trái

Cây Chùm Ruột Chua

Giá:80.000 VNĐ500.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây ăn trái

Cây Chuối Đỏ Dacca

Giá:90.000 VNĐ250.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây ăn lá

Cây Cóc Thái

Giá:150.000 VNĐ1.500.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:150.000 VNĐ500.000 VNĐ/Sản Phẩm
Liên hệ: