Showing 1–12 of 69 results

Giá:280.000 VNĐ2.000.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây Cam Dây

Cây Cam Dây

Giá:950.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giảm giá!
Giá:1.200.000 VNĐ3.000.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:250.000 VNĐ2.000.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:150.000 VNĐ900.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây ăn lá

Cây Chanh Tứ Quý

Giá:60.000 VNĐ4.800.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:450.000 VNĐ650.000 VNĐ/Sản Phẩm
Hết hàng
Giá:1.000.000 VNĐ1.600.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:90.000 VNĐ1.800.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giảm giá!

Cây ăn trái

Cây Chùm Ruột Chua

Giá:80.000 VNĐ500.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây ăn trái

Cây Chuối Đỏ Dacca

Giá:120.000 VNĐ250.000 VNĐ/Sản Phẩm
Hết hàng

Chuối Tây Lùn (Chuối Già Lùn)

Cây Chuối Tây Lùn (Chuối Già Lùn)

Giá:120.000 VNĐ1.500.000 VNĐ/Sản Phẩm
Liên hệ: