Tổng Hợp Phản Hồi Siêu Xịn Của Khách Trong Tháng 12/19

Lan Hoàng Dương
Phản hồi về Lan Hoàng Dương từ khách hàng Huyền Thương của Hoàng Long Garden.
Lan Hoàng Dương ra hoa sau 3-5 tháng.
Phản hồi về Dâu Tằm từ khách hàng Huyền Thương của Hoàng Long Garden.
Dâu tằm cho trái sau 3-5 tháng trồng.
Phản hồi về Mai Ngự Sử từ khách hàng của Hoàng Long Garden.
Mai Ngự Sử cho hoa to, số cánh hoa có thể lên đến 10 cánh.
Ảnh phàn hồi về Thanh Long Ecuador cho trái sau 12-18 tháng trồng.
Phản hồi về Thanh Long Ecuador từ khách hàng của Hoàng Long Garden
Phải hồi của khách về Sâm Cóc khi mua tại Hoàng Long Garden.
Phản hồi về Nho Thân Gỗ Tứ Quý từ khách hàng của Hoàng Long Garden
Ảnh phàn hồi về Nho Thân Gỗ Tứ Quý ra trái đầy cây sau gần 2 năm trồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *