Tổng hợp cây ăn trái, cây cảnh, mai #Độc #Lạ #Hiếm THÁNG 11!!

Tổng hợp cây ăn trái, cây cảnh, mai #Độc #Lạ #Hiếm THÁNG 11!!

�Hoàng Long Garden tổng hợp danh sách Cây giống ăn trái, Mai, Cây cảnh #Mới, #Hiếm, #Lạ, #Khó_tìm
Đầy đủ xem tại: https://cayantrai.vn
*Inbox Shop gửi ảnh loại cây cần nhé khách ơi!!

🌼 Tổng hợp các giống Ăn trái #Lạ #Hiếm

 1. Bưởi Luận Văn 100k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/buoi/buoi-do-buoi-luan-van/buoi-luan-van-buoi-tien-vua-cayantrai-vn/
 2. Bưởi Ruby 180k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/buoi/buoi-ruby/buoi-ruby-tubtim-siam-fruit/
 3. Cà Na thái 120k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/ca-na-thai/cay-ca-na-thai/
 4. Cà ri 90k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-la/ca-ri-curry/cay-ca-ri-curry-murraya-koenigii-cayantrai-vn/
 5. Cam đường canh 60k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/cam/cam-duong-canh/cam-duong-canh/
 6. Chanh đào 60k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/chanh/chanh-dao/chanh-dao-cayantrai-vn/
 7. Chanh ngón tay 350k giảm còn 300k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/chanh/chanh-mong-tay/chanh-mong-tay/
 8. Chanh thái 90k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/chanh/chanh-thai-la-so-8/chanh-thai-la-8-hay-con-goi-cay-chuc-kaffir-lime-cayantrai-vn/
 9. Chanh vàng 650k (14/11/19) / 1800k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/chanh/chanh-vang/cay-chanh-vang/
 10. Cherry Brazin 150k, 350k, 750k và 1000k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/cherry/cherry-brazin/cherry-brazil-anh-dao-brazil/
 11. Cherry Surinam 200k và 1000k (cây 3 năm tuổi)
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/cherry/cherry-surinam/surinam-cherry-cherry-khia/
 12. Chùm ruột ngọt 150k và 900k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/chum-ruot/chum-ruot-ngot/cay-chum-ruot-ngot/
 13. Chuối cẩm thạch 1750k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/chuoi-cam-thach/
 14. Chuối đỏ Dacca 120k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/chuoi/chuoi-do%cc%89-dacca/chuoi-chuoi-dacca/
 15. Dâu tằm trái dài 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/dau-tam/dau-tam-trai-dai/dau-tam-trai-dai-dau-tam-dai-loan/
 16. Dâu tây nhiệt đới 95k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/dau-tay/dau_tay_newzealand/
 17. Dưa Pepino tím 250k giảm còn 200k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/dua/dua-pepino-tim-dua/dua-pepino-tim/
 18. Dừa xiêm dây 90k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/dua/dua-xiem-day/dua-xiem-day-vang/dua-eo-vang-dua-xiem-day-vang/
 19. Hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ 1500k giảm còn 1300k (TẠM HẾT)
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/hong-xiem/hong-xiem-ruot-do-khong-lo/hong-xiem-ruot-khong-lo/
 20. Khế chùm 180k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/khe/khe-chum/cay-khe-chum/
 21. Khế lá xoắn 350k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/khe/khe-la-xoan/khe-ngot-la-xoan-khe-la-xoan/
 22. Khế tàu 180k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/khe-tay/khe-tau-khe-tay/
 23. Khế thái 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/khe/khe-thai/khe-thai/
 24. Lựu đỏ Ấn Độ 500k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/luu/luu-do-lun/luu-do-lun-an-do/
 25. Lựu đỏ Thái Lan 200k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/luu/luu-do-thai-lan/cay-luu-do-thai-lan/
 26. Mác mật 60k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-la/mac-mat/cay-mac-mat/
 27. Mâm xôi đen 120k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/phuc-bon-tu-mam-xoi/mam-xoi-den/cay-mam-xoi-den/
 28. Mâm xôi đỏ 120k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/phuc-bon-tu-mam-xoi/mam-xoi-do%cc%89-phuc-bon-tu%cc%89-do%cc%89/cay-mam-xoi-hay-con-goi-phuc-bon-tu-dum-dum/
 29. Mâm xôi vàng 120k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/phuc-bon-tu-mam-xoi/mam-xoi-vang-phuc-bon-tu-vang/mam-xoi-vang-phuc-bon-tu-trai-vang/
 30. Mận Hoàng Yến 280k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/man/man-hoang-yen/cay-man-hoang-yen/
 31. Mận xanh tam hoa 80k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/man/man-xanh-tam-hoa/man-xanh-tam-hoa/
 32. Mãng cầu na Đài Loan 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/mang-cau/mang-cau-na-dai-loan/cay-mang-cau-na-dai-loan-na-bo-dai-loan/
 33. Mãng cầu na Thái Lan 60k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/mang-cau-xiem/mang-cau-xiem-thai-lan/mang-cau-xiem-luong-tinh-thai-lan/
 34. Mít không hạt 90k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/mit/mit-khong-hat/mit-khong-hat-hoac-mit-hat-lep/
 35. Mít ruột đỏ 90k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/mit/mit-ruot-do/mit-ruot-do/
 36. Mít tố nữ 90k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/mit/mit-to-nu/cay-mit-nu/
 37. Mít trái dài Malaysia 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/mit/mit-trai-dai-malaysia/cay-mit-trai-dai-malaysia/
 38. Nhãn siêu trái 160k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/nhan/nhan-sieu-trai/cay-nhan-sieu-trai-hay-goi-la-nhan-hong-phuc/
 39. Nhãn tím Sóc Trăng 500k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/nhan/nhan-tim/nhan-tim/
 40. Nhãn xuồng tím 800k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/nhan/nhan-xuong-tim/nhan-xuong-tim/
 41. Nho gỗ tứ quý 200k và 2200k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/nho-than-go/nho-than-go-tu-quy/cay-nho-go-tu-quy/
 42. Nho thân gỗ 200k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/nho-than-go/cay-nho-go-nho-dat-jabuticaba-2/
 43. Ổi cẩm thạch 150k (TẠM HẾT)
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/oi/oi-cam-thach/cay-oi-cam-thach/
 44. Ổi dâu tây đỏ 350k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/oi/oi-dau-tay/cay-oi-dau-tay-do/
 45. Ổi nhật 120k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/oi/oi-nhat-oi-se-la-trung/oi-nhat-oi-se-la-trung/
 46. Ổi nữ hoàng 50k tới 180k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/o%cc%89i/oi-nu-hoang/oi-nu-hoang/
 47. Ổi Ruby ruột hồng (ổi Trân châu Đài Loan) ít hạt 100k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/oi/oi-ruot-do-khong-hat/cay-oi-ruot-khong-hat-oi-ruby/
 48. Ổi tím Malysia 180k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/oi/oi-tim-malaysia/oi-tim-oi-tim-malaysia-cay-trong-hat/
 49. Ớt siêu cay Habanero 120k (TẠM HẾT)
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/ot/ot-habanero/ot-sieu-cay-habanero/
 50. Quýt mỹ lùn 280k tới 500k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/quyt/quyt-my-lun/cay-quyt-lun/
 51. Sapo Mehico 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/hong-xiem/sapo-mehico/cay-sapo-mehico/
 52. Sầu riêng Musang King 300k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/sau-rieng-musang-king/
 53. Si rô 120k-250K
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/si-ro/cay-si-ro-carissa-carandas/
 54. Sơ ri thái chua trái lớn 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/so-ri/so-ri-thai/so-ri-thai/
 55. Sơ ri thái ngọt 160k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/so-ri/so-ri-ngot-thai-lan/ri-ngot-thai-lan/
 56. Sung mỹ trái nâu giảm từ 250k còn 180k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/sung/sung-my-sung/sung-sung-ngot-va/
 57. Tắc cẩm thạch 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/tac/tac-cam-thach/tac-cam-thach-quat-ngoc-thach-tac-soc-quat-loc/
 58. Tắc mỹ trái dài 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/tac/tac-thai-trai-dai/tac-thai-trai-dai-quat-thai-tac-tac-vo-ngot/
 59. Tắc ngọt Phúc Kiến 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/tac/tac-phuc-kien/quat-ngot-phuc-kien/
 60. Tắc thái trái to vỏ ngọt 180k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/tac/tac-thai-trai-tron/tac-thai-trai-tron/
 61. Táo cherry 400k-650k-1000k (Cập nhật 14/11/19)
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/cay-tao-cherry/cay-tao-cherry/
 62. Táo thái 150k, 250k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/tao/tao-thai/tao-thai-2/
 63. Thanh long vàng Columbia 180k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/thanh-long/thanh-long-vo-vang-thanh-long/thanh-long-vo-vang-malaysia-yellow-dragon/
 64. Thanh long vàng Isreal 180k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/thanh-long/thanh-long-vang-hawaii/thanh-long-vang-hawaii/
 65. Thanh trà ngọt 120k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/thanh-tra/thanh-tra-ngot/cay-thanh-tra-ngot/
 66. Tiêu Vĩnh Linh 150k
  https://cayantrai.vn/cua-hang/day-leo/day-tieu/tieu-vinh-linh/cay-tieu-vinh-linh/
 67. Việt quât tứ quý 350k giảm còn 280k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/viet-quat/cay-viet-quat-blueberry/
 68. Vú sữa tím Mica 180k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/vu-sua/vu-sua-tim-mica/vu-sua-tim-mica/
 69. Vú sữa vàng Hoàng Kim 180k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/vu-sua/vu-sua-hoang-kim/vu-sua-hoang-kim/
 70. Xoài đỏ Ngọc Vân 90k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/xoai/xoai-do-ngoc-van/xoai-dai-loan-do/
 71. Xoài úc 90k- 600k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/xoai/xoai-uc/xoai-uc/
 72. Tiêu lốt 90k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/tieu-lot/
 73. Hồng Táo 480k
  https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/tao/tao-tau/cay-tao-tau-hong-tao/
 74. Đu đủ lùn vỏ Vàng 90k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/du-du/du-du-com-vang/du-du-com-vang/

🌼 Tổng hợp các giống mai #Lạ #Hiếm

 1. Bạch Mai Miến Điện cây ghép giá 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/cay-mai-bach-mai-mien-dien/bach-mai-mien-dien-5-12-canh/
 2. Bạch Mai nguyên thủy (cây gieo hạt) giá 200k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/bach-mai-nguyen-thuy-cay-gieo-hat/
 3. Mai Cam 24 cánh giá 250k giảm còn 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-trong-chau/mai-cam-24-canh/
 4. Mai Cúc 150 cánh giá 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/mai-cuc-150-canh/
 5. Mai Đại Lộc giá 120k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/mai-dai-loc/cay-mai-dai-loc/
 6. Mai Ngự Sử giá 500k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/mai-ngu-su/cay-hoa-mai-ngu-su/
 7. Mai Quắn giá 350k giảm còn 200k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/mai-quan/cay-mai-quan/
 8. Mai xanh Phước Lộc Thọ giá 150k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/mai-xanh/cay-hoa-mai-xanh-mai-phuc-loc-tho/
 9. Ngọc Mai giá 200k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/mai-quan/cay-mai-quan/
 10. Thanh Mai giá 200k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/cay-thanh-mai/cay-thanh-mai-hoa-mai-trang-xanh/
 11. Mai Cúc Vạn Thọ 200k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/cuc-mai-van-tho/mai-cuc-van-tho/

Cây kiểng #Lạ #Hiếm

 1. Bạch Anh. Giá 90k
 2. Bàng Nhật. Giá 600k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/cay-ngoai-that/bang-nhat/
 3. Cẩm Cù. Giá 250k
  🌍https://cayantrai.vn/danh-muc-san-pham/cam-cu/
 4. Cánh Bướm. Giá 120k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/kieng-ngoai-troi/hoa-kieng-kieng-ngoai-troi-canh-buom/canh-buom/
 5. Chuối Đỏ chỉ Thiên. Giá 250k
 6. Chuối Sen Hồng. Giá 320k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/chuoi-sen-hong/chuoi-sen-hong/
 7. Chuồn Chuồn. Giá 120k
 8. Cúc dây leo đỏ Columbia. Giá 120k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/day-leo/cuc-leo-columbia/cuc-day-leo-columbia/
 9. Cúc Thân Gỗ. Giá 180k
 10. Dâm Bụt Cam Cánh Kép. Giá 70k
 11. Dâm Bụt Đỏ Cánh Kép. Giá 70k
 12. Dâm Bụt Đột Biến. Giá 150k
 13. Dâm Bụt Hồng Cánh Kép. Giá 70k
 14. Dâm Bụt Tím. Giá 150k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/cay-ngoai-that/dam-but/dam-but-tim/cay-hoa-dam-but-tim/
 15. Dâm Bụt Vàng Cánh Kép. Giá 70k
 16. Dâu Tây Kiểng. Giá 160k
 17. Đinh Lăng Chén. Giá 150k
 18. Dứa Diệp Tiễn. Giá 200k
 19. Hoa Bông Chúa. Giá 120k
  🌍 https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/cay-ngoai-that/bong-chua-hoang-lan/
 20. Hoa Lài Nhật. Giá 290k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/cay-ngoai-that/hoa-lai-nhat/hoa-lai-nhat-doi-mau/
 21. Huỳnh Anh Tím. Giá 150k – 600k
 22. Khoai mì cẩm thạch. Giá 90k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/cay-ngoai-that/khoai-mi-cam-thach/
 23. Lài Vàng. Giá 160k
 24. Lan Tiêu. Giá 95k
 25. Lồng Đèn. Giá 120k
 26. Me keo cẩm thạch. Giá 280k và 3500k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/me/me-keo/me-keo-cam-thach/
 27. Móng Cọp Đỏ. Giá 90k
 28. Ngọc Long Châu. Giá 120k
 29. Phát Tài Mỹ. Giá 90k
 30. Phong Lá Đỏ. Giá 220k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/cac-loai-cay-khac/phong/phong-la-do/phong-la-do/
 31. Rau Má Cẩm Thạch. Giá 160k
 32. Si Cẩm Thạch. Giá 90k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/cay-ngoai-that/si-cam-thach/si-cam-thach/
 33. Sơ Ri Nho. Giá 250k
 34. Tắc Kè Thái. Giá 175k
 35. Thằn Lằn Cẩm Thạch. Giá 120k
 36. Tiểu Pháo. Giá 550k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/tieu-phao/tieu-phao/
 37. Tiểu Quỳnh Đỏ. Giá 180k
 38. Trâm Ổi. Giá 120k
 39. Trầu Bà Lỗ. Giá 75k
 40. Trúc Lan. Giá 220k
 41. Tử đằng. Giá 500k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/day-leo/tu-dang/tu-dang-tim/cay-tu-dang-tim-cay-dau-tia-wisteria-fuji-2/
 42. Tùng Tuyết Mai. Giá 500k
  🌍https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/cay-ngoai-that/cay-nhat-chi-mai/
 43. Tường Vi Lá Đỏ. Giá 250k
 44. Xác Pháo. Giá 140k

� Hoàng Long Garden

Chi Nhánh 1: 203 Phan Huy Ích, Q. Gò Vấp, HCM | Hotline: 0949471117
� Bản đồ tới Chi nhánh 1:
https://goo.gl/maps/2cNsPtwmR9B2

Chi Nhánh 2: 85A Kênh Nước Đen, P. BHHA, Q. Bình Tân, HCM | ĐT: 0982380037
� Bản đồ tới Chi nhánh 2:
https://goo.gl/maps/yUtMUiVZTAAricCN8

Làm việc từ 8h tới 18h hằng ngày. Qua giờ làm xin để lại tin nhắn, shop sẽ trả lời ngay khi đọc được tin ạ!

Giao hàng:
� Hỗ trợ giao hàng và thu tiền tận nhà trong Phạm vi #30km. Phí giao nhanh là 5k/km, giao ghép chuyến là 3k/km.

� Giao hàng tận nhà toàn quốc với Viettel Post với đơn hàng từ 300k (Chi phí vận chuyển phát sinh báo riêng)

 • Nhận giao hàng và nhận tiền tận nhà với đơn hàng cây giống nhỏ gọn bằng Viettel Post. Đơn hàng từ 500k, shop hỗ trợ phí thu hộ 13k của Viettel, #Chưa gồm phí vận chuyển.
 • Nếu giao hàng bằng các dịch vụ khác, hoặc loại cây cồng kềnh chi phí vận chuyển cao. Shop chỉ #nhận_chuyển_khoản_trước. Các vấn đề hư hỏng, mất mát do vận chuyển shop luôn hỗ trợ đền bù nên an tâm về uy tín 12 năm hoạt động của Hoàng Long Garden.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *