Tổng hợp các loại Mai có tại Hoàng Long

1. Bạch mai nguyên thủy 250k
https://cayantrai.vn/…/b…/bach-mai-nguyen-thuy-cay-gieo-hat/
2. Hồng tuyết mai 250k
https://cayantrai.vn/…/h…/hong-tuyet-mai-mai-trang-dot-hong/
3. Mai cam 24 cánh 150k
https://cayantrai.vn/…/cay-mai/mai-cam/cam…/mai-cam-24-canh/
4. Mai cúc 150 cánh 150k
https://cayantrai.vn/…/c…/mai-cuc-150-canh/mai-cuc-150-canh/
5. Mai cúc thọ hương 250k
https://cayantrai.vn/…/cay-mai/mai-cuc-t…/mai-cuc-tho-huong/
6. Mai cúc vạn thọ 200k
https://cayantrai.vn/…/cay…/cuc-mai-van-tho/mai-cuc-van-tho/
7. Mai Đại Lộc 120k- 1.500k
https://cayantrai.vn/cua-hang/…/mai-dai-loc/cay-mai-dai-loc/
8. Mai đỏ 300k- 350k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/mai-do/cay-mai-do/
9. Mai Huỳnh tỉ 250k
https://cayantrai.vn/…/cay-m…/huynh-ty/cay-hoa-mai-huynh-ty/
10. Mai lá ngọc cành vàng 450k
https://cayantrai.vn/…/mai-la-ngoc-c…/mai-la-ngoc-canh-vang/
11. Mai ngự sử 250k
https://cayantrai.vn/…/cay-m…/mai-ngu-su/cay-hoa-mai-ngu-su/
12. Mai quắn 200k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/mai-quan/cay-mai-quan/
13. Mai trắng (Bạch mai) 160k- 380k- 500k- 600k- 750k
https://cayantrai.vn/…/cay-mai/cay-hoa-m…/cay-hoa-mai-trang/
14. Mai xanh Phúc Lộc Thọ 150k
https://cayantrai.vn/…/m…/cay-hoa-mai-xanh-mai-phuc-loc-tho/
15. Ngọc mai 200k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/cay-ngoc-mai/ngoc-mai/
16. Thanh mai 200k- 250k
https://cayantrai.vn/…/ca…/cay-thanh-mai-hoa-mai-trang-xanh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *