Phản Hồi Của Khách Hàng Từ Tháng 02 – 03/20

Ảnh phản hồi Dâu Tằm Đài Loan từ khách hàng JuJenk Hoắc của Hoàng Long.
Ảnh phản hồi Dâu Tằm Đài Loan cùa khách trồng sau 8 tháng.
Ảnh phản hồi về Sung Mỹ từ khách hàng Đạt Tôn Lâm
Ảnh phản hồi Sung Mỹ ra trái sau 6 tháng trồng từ khách.
Ảnh phản hồi Cherry Surinam từ khách của Hoàng Long.
Cherry Surinam ra trái sau 3 tháng trồng.
Cherry Surinam ra trái sau 3 tháng trồng.
Táo Thái cho trái sau 3 tháng trồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *