Phản Hồi Của Khách Hàng Từ Tháng 02 – 03/20

Dâu tằm trái dài (dâu tằm Đài Loan)
Ảnh phản hồi Dâu Tằm Đài Loan từ khách hàng JuJenk Hoắc của Hoàng Long.
Ảnh phản hồi Dâu Tằm Đài Loan cùa khách trồng sau 8 tháng.
Ảnh phản hồi về Sung Mỹ từ khách hàng Đạt Tôn Lâm
Ảnh phản hồi Sung Mỹ ra trái sau 6 tháng trồng từ khách.
Ảnh phản hồi Cherry Surinam từ khách của Hoàng Long.
Cherry Surinam ra trái sau 3 tháng trồng.
Cherry Surinam ra trái sau 3 tháng trồng.
Táo Thái cho trái sau 3 tháng trồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *