Phân biệt Cây Hồng Xiêm Ruột Đỏ Khổng Lồ với Cây Biwa và Cây Sa La.

Vừa qua, đã có khách hàng của Hoàng Long Garden tâm sự rằng họ đã bị lừa mua phải giống Cây Biwa thay vì là giống Cây Hồng Xiêm Ruột Đỏ Khổng Lồ. Vì lá của hai loại cây này khá giống nhau về kích thước và hình dạng nên nếu không tìm hiểu kĩ … Đọc tiếp Phân biệt Cây Hồng Xiêm Ruột Đỏ Khổng Lồ với Cây Biwa và Cây Sa La.