Giống cây trồng năng xuất cao, dễ trồng, nhanh ra trái, giá trị cao.

Giống cây trồng năng xuất cao, dễ trồng, nhanh ra trái, giá trị cao.

 

 Hiện nay trên thị trường rất nhiều loại giống cây ăn trái. Điều này làm cho người trồng rất dễ