HANG MỚI VỀ NGÀY 02/05/2020

‼️HÀNG MỚI VỀ 02/05/20💥

1. Bơ 034 80k
https://cayantrai.vn/…/bo-…/bo-trai-dai-bo-034-cayantrai-vn/
2. Bưởi da xanh 90k – 280k
https://cayantrai.vn/…/buoi-da-xanh-ruot-hong-cayantrai-com/
3. Bưởi đỏ Tiến Vua 120k
https://cayantrai.vn/…/buoi-luan-van-buoi-tien-vua-cayantr…/
4. Bưởi Ruby Thái Lan 180k
https://cayantrai.vn/…/buoi-ru…/buoi-ruby-tubtim-siam-fruit/
5. Chanh dây vàng Thái 180k
6. Dâu da xanh 90k
https://cayantrai.vn/…/dau-da-xa…/cay-dau-da-xanh-trai-tron/
7. Dừa ẻo 90k
https://cayantrai.vn/…/dua-x…/dua-eo-xanh-dua-xiem-day-xanh/
8. Dừa xiêm dứa 95k
https://cayantrai.vn/…/dua-…/dua-xiem-dua-dua-thom-thai-lan/
9. Dừa xiêm lùn 80k
https://cayantrai.vn/…/cay-a…/dua/dua-xiem-lun/dua-xiem-lun/
10. Lựu Ai Cập 700k
https://cayantrai.vn/…/luu/luu-do-thai…/cay-luu-do-thai-lan/
11. Mít không hạt 90k
https://cayantrai.vn/…/mit-…/mit-khong-hat-hoac-mit-hat-lep/
12. Mít Malay trái dài 150k
https://cayantrai.vn/…/mit-trai-…/cay-mit-trai-dai-malaysia/
13. Mít ruột đỏ 120k
https://cayantrai.vn/…/cay-an-…/mit/mit-ruot-do/mit-ruot-do/
14. Mít tố nữ 90k
https://cayantrai.vn/…/cay-an-trai/mit/mit-to-nu/cay-mit-nu/
15. Ổi Nữ Hoàng 50k
https://cayantrai.vn/…/ca…/o%cc%89i/oi-nu-hoang/oi-nu-hoang/
16. Ổi Ruby Đài Loan 100k
https://cayantrai.vn/…/oi-ru…/cay-oi-ruot-khong-hat-oi-ruby/
17. Quýt Mỹ Lùn 250k – 320k
https://cayantrai.vn/…/cay-a…/quyt/quyt-my-lun/cay-quyt-lun/
18. Sâm lông 35k
https://cayantrai.vn/…/s…/suong-sam-long/cay-suong-sam-long/
19. Sâu riêng Musang King 300k
https://cayantrai.vn/…/sau-rieng-mus…/sau-rieng-musang-king/
20. Sầu riêng Ri 6 200k
https://cayantrai.vn/…/sau-r…/sau-rieng-ri-6/sau-rieng-ri-6/
21. Tắc Thái vỏ ngọt trái dài 120k
https://cayantrai.vn/…/tac-thai-trai-dai-quat-thai-tac-tac…/
22. Trà xanh Bến Tre 35k
https://cayantrai.vn/cua-h…/cay-an-la/cay-tra-xanh-che-xanh/
23. Vú sữa hoàng kim 280k
https://cayantrai.vn/…/v…/vu-sua-hoang-kim/vu-sua-hoang-kim/
24. Vú sữa tím Mica 180k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/cay-vu-sua-mica/
25. Xoài Úc 90k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/…/xoai-uc/xoai-uc/
26. Mai Trắng Đọt Hồng 250k
https://cayantrai.vn/…/c…/hong-tuyet-mai/mai-trang-dot-hong/
27. Ngọc Mai Lớn 550k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/cay-ngoc-mai/ngoc-mai/
28. Cúc Thọ Hương 250k
https://cayantrai.vn/…/cay-mai/mai-cuc-t…/mai-cuc-tho-huong/
29. Cúc Vạn Thọ 200k
https://cayantrai.vn/cua-ha…/chua-phan-loai/mai-cuc-van-tho/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *