Hàng mới về đợt 19/03‼️

1. Cóc Thái 150k
https://cayantrai.vn/cua-h…/cay-an-trai/…/coc-thai/coc-thai/
2. Đu đủ cơm vàng 120khttps://cayantrai.vn/…/cay-an-trai/du-du/du…/du-du-com-vang/
3. Khế Tàu (Khế Tây) 180k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/…/khe-tau-khe-tay/
4. Na Thái Nữ Hoàng cây giống nhỏ 60k
https://cayantrai.vn/…/mang-cau-na-thai-lan-mang-cau-nu-ho…/
5. Ổi Nữ Hoàng 140k
https://cayantrai.vn/…/ca…/o%cc%89i/oi-nu-hoang/oi-nu-hoang/
6. Ổi Ruby ruột đỏ cây giống nhỏ 100k
https://cayantrai.vn/…/oi-ru…/cay-oi-ruot-khong-hat-oi-ruby/
7. Táo Thái 150k
https://cayantrai.vn/cua-h…/cay-an-trai/…/tao-thai/tao-thai/
8. Vối 90k- 120k
https://cayantrai.vn/…/cay-an-…/voi/voi-nep/voi-nep-che-que/

Cóc thái 150k
Đu đủ cơm vàng 120k
Khế tàu 180k
Na thái nữ hoàng cây giống nhỏ 60k
Ôỉ nữ hoàng 140k
Ôỉ Ruby ruột hồng cây giống nhỏ 100k
Táo thái 150k
Vối 90k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *