Hàng mới về đợt 08.02

1. Sung Mỹ đang trái giá 180k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/sung/sung-my/sung-sung-ngot-va/
2. Na dứa Đài Loan cây lớn giá 240k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/mang-cau/mang-cau-na-dai-loan/cay-mang-cau-na-dai-loan-na-bo-dai-loan/
3. Chanh ngón tay giá 350k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/chanh/chanh-mong-tay/chanh-mong-tay/
4. Sâm trơn giá 75k
https://cayantrai.vn/cua-hang/day-leo/suong-sam/suong-sam-tron/cay-suong-sam-tron/
5. Mai quắn giá 200k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-mai/mai-quan/cay-mai-quan/
6. Mai cúc vạn thọ giá 200k
https://cayantrai.vn/cua-hang/chua-phan-loai/mai-cuc-van-tho/
7. Lựu đỏ Ấn Độ giá 500k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/luu/luu-do-lun/luu-do-lun-an-do/

Sung Mỹ đang trái giá 180k
Na dứa Đài Loan cây lớn giá 240k
Chanh ngón tay giá 350k
Sâm trơn giá 75k
Mai quắn giá 200k
Mai cúc vạn thọ giá 200k
. Lựu đỏ Ấn Độ giá 500k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *