HÀNG MỚI VỀ 12/03

1. Kim ngân hoa 90k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-thuoc/cay-kim-ngan-hoa/
2. Khế Thái 150k
https://cayantrai.vn/cua-h…/cay-an-trai/…/khe-thai/khe-thai/
3. Lá dứa thơm 60k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-la/cay-dua-thom/
4. Lá giang 120k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-la/la-giang/la-giang/
5. Lan tỏi 120k
https://cayantrai.vn/…/…/cay-ngoai-that/cay-lan-toi/lan-toi/
6. Lựu đỏ Ai Cập cây lớn đang hoa, đang trái 1000k
https://cayantrai.vn/…/luu/luu-do-thai…/cay-luu-do-thai-lan/
7. Mai xanh thái 450k
https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/cay-mai-xanh-leo/
8. Sâm cóc 90k- 150k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-la/cay-sam-coc/
9. Táo Thái 150k- 250k
https://cayantrai.vn/cua-h…/cay-an-trai/…/tao-thai/tao-thai/
10. Thuốc diệt kiến 35k
https://cayantrai.vn/…/phu…/thuoc-diet-kien-btk-ba-tru-kien/
11. Surinam Cherry 650k
https://cayantrai.vn/…/cherry-s…/surinam-cherry-cherry-khia/
12. Chùm ruột chua 150k
https://cayantrai.vn/c…/cay-an-trai/chum-ruot/cay-chum-ruot/

6. Lựu đỏ Ai Cập cây lớn đang hoa, đang trái 1000k
https://cayantrai.vn/…/luu/luu-do-thai…/cay-luu-do-thai-lan/

9. Táo Thái 250k
https://cayantrai.vn/cua-h…/cay-an-trai/…/tao-thai/tao-thai/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *