Hàng mới về 05.02

1. Chùm ruột chua 150k
https://cayantrai.vn/c…/cay-an-trai/chum-ruot/cay-chum-ruot/
2. Vối 90k
https://cayantrai.vn/…/cay-an-…/voi/voi-nep/voi-nep-che-que/
3. Cóc thái 150k
https://cayantrai.vn/…/cay-…/coc/coc-thai/coc-thai-sao-chep/
4. Khế tàu 180k
https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-trai/…/khe-tau-khe-tay/
5. Nguyệt quế 180k
https://cayantrai.vn/…/cay-ngoai…/nguyet-que/cay-nguyet-que/
6. Mận hoàng yến 280k
https://cayantrai.vn/…/cay-an-trai/man/m…/cay-man-hoang-yen/

Chùm ruột chua 150k
Vối 90k
Cóc thái 150k
Khế tàu 180k
Nguyệt quế 180k
Mận Hoàng Yến 280k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *