Hàng mới về 01/01

☘️ Hàng mới về đợt 01/01
1. Xương Rồng Bát Tiên giá 90k/cây
2. Ổi Ruby cây nuôi giá từ 300k-400k/cây
3. Ổi nữ hoàng đang trái giá 180k/cây
4. Ớt Xiêm Trắng giá 180k/cây
5. Mai đỏ giá 300k/cây
6. Nhào giá 150k/cây

Xương Rồng Bát Tiên giá 90k/cây
Ổi Ruby cây nuôi giá từ 300k
Ổi Ruby cây nuôi gốc to giá từ 400k
Ổi nữ hoàng đang trái giá 180k/cây
Ớt Xiêm Trắng giá 180k/cây
Mai đỏ giá 300k/cây
Nhào giá 150k/cây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *