Showing 1–12 of 37 results

Cây bạch mã hoàng tử

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Giá:90.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây Cau Kim Châm

Cây Cau Kim Châm

Giá:90.000 VNĐ110.000 VNĐ/Sản Phẩm
Hết hàng

Chuồn Chuồn

Cây Chuồn Chuồn

Giá:90.000 VNĐ/Sản Phẩm
Hết hàng

Cây Dâu bonsai

Cây Dâu Tằm bonsai

Giá:320.000 VNĐ/Sản Phẩm
Hết hàng

Cây Dứa Hồng Phụng

Cây Dứa Hồng Phụng

Giá:65.000 VNĐ150.000 VNĐ/Sản Phẩm
Hết hàng

Cây Dương Xỉ Tai Gấu

Cây Dương Xỉ Tai Gấu

Giá:120.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây Đinh Lăng Mỹ

Cây Đinh Lăng Mỹ

Giá:140.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây Đô la bạc

Cây Đô la bạc

Giá:200.000 VNĐ/Sản Phẩm
Hết hàng

Cây Đuôi Công

Cây Đuôi Công

Giá:110.000 VNĐ/Sản Phẩm
Hết hàng

Cây Hoa Cúc Bi (Cúc Calimero)

Cây Hoa Cúc Bi (Cúc Calimero)

Giá:180.000 VNĐ/Sản Phẩm

Hoa Giấy Cẩm Thạch

Cây Hoa Giấy Cẩm Thạch

Giá:1.200.000 VNĐ/Sản Phẩm
Hết hàng

Kiểng trong nhà

Cây Hoa Quỳnh

Giá:240.000 VNĐ/Sản Phẩm
Liên hệ: