Showing 1–12 of 34 results

Hết hàng
Giá:65.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây ăn lá

Bạc Hà Mint

Giá:65.000 VNĐ/Sản Phẩm

Bồ Ngót (Rau Ngót)

Bồ Ngót (Rau Ngót)

Giá:60.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:90.000 VNĐ3.500.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:75.000 VNĐ/Sản Phẩm
Giá:150.000 VNĐ900.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây ăn lá

Cây Chanh Tứ Quý

Giá:60.000 VNĐ4.800.000 VNĐ/Sản Phẩm
Hết hàng

Cây thuốc

Cây Chùm Ngây

Giá:35.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây thuốc

Cây Cỏ Ngọt

Giá:120.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây ăn lá

Cây Cóc Thái

Giá:150.000 VNĐ1.500.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây ăn lá

Cây Dứa Thơm

Giá:75.000 VNĐ/Sản Phẩm

Cây Hương Thơm

Cây Hương Thảo

Giá:150.000 VNĐ/Sản Phẩm
Liên hệ: