Cam Cara ruột đỏ

Giá:100.000 VNĐ/Sản Phẩm

Giống Cam ca ra ruột đỏ có nguồn gốc từ Úc. Giống này được chú ý các năm gần đây do có giá trị kinh tế cao.

còn 436 hàng

cam cara ruot do
Cam Cara ruột đỏ

Giá:100.000 VNĐ/Sản Phẩm

Liên hệ: