CẢNH BÁO MAI GIẢ “TRÁ HÌNH” MAI HIẾM

Mai Vàng thông thường có chỉ có giá 10-30k/cây gieo hạt, nhưng Mai Hiếm lại có giá trị cao hơn rất nhiều