Bắt “chộp” được quầy Chuối Siêu Xịn. Mọi người còn nhớ tên Giống Chuối “Chất như Quả Đất” này không nè 🥰

Bắt “chộp” được quầy Chuối Siêu Xịn. Mọi người còn nhớ tên Giống Chuối “Chất như Quả Đất” này không nè 🥰

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *