⁉️ Khách có nhu cầu trồng cây tạo mảng xanh cho không gian nhà nhưng lại ngại chậu to “choáng chỗ” hay cây chậm lớn, trồng hoài vẫn lẹt đẹt.

💁‍♀️Shop gợi ý ngay Danh Sách Các Cây Trồng Chậu Treo và Dây Leo, gồm các cây phát triển nhanh, lại không tốn quá nhiều không gian trồng ạ.

👉 Chậu treo : là những cây gọn nhẹ, dễ trồng và phát triển tốt khi trồng trong chậu treo, tiết kiệm diện tích và vẫn tạo được mảng xanh cho không gian nhà bạn.
👉 Dây leo : là những cây thân leo hoặc thân leo hóa gỗ, thường leo lên các cây hoặc các cấu trúc dọc khác, thường là những loại cây dễ trồng và phát triển nhanh, phù hợp để trồng trang trí ngoại thất (cổng nhà, hàng rào,…). Ngoài ra, một số cây shop liệt kê trong danh sách này còn là cây ăn trái.
👉 Dây bò : là những cây thân thảo, không cần vật chủ để bám (không cần đóng cọc, làm giàn), đặc tính dễ trồng, dễ chăm. Đặc biệt, các cây ăn trái dạng dây bò trồng tốt trong thùng xốp, chậu nhựa,…

1. Trang leo : 150k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/day-leo-su-qua…/su-quan-tu-trang-leo/
2. Ngọc nữ : 90k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-hang/…/hoa-ngoc-nu/cay-hoa-ngoc-nu/
3. Thằn lằn cẩm thạch : 120k (chậu treo, dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/cay-ngoai-th…/cay-than-lan-cam-thach/
4. Tắc kè : 175k (chậu treo, dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/hoa-…/cay-ngoai-that/cay-tac-ke-thai/
5. Xác pháo : 140k (chậu treo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/hoa-…/cay-ngoai-that/cay-xac-phao-do/
6. Cẩm cù : 120k-250k (chậu treo, dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/danh-muc-san-pham/hoa-kieng/cam-cu/
7. Cẩm cù tim lá cẩm thạch : 120k (chậu treo, dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/hoa-ki…/cam-cu/cam-cu-tim/cam-cu-tim/
8. Lan tiêu : 95k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/cay-ngoai…/cay-lan-tieu/cay-lan-tieu/
9. Bạch anh : 90k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/ho…/cay-ngoai-that/bach-anh/bach-anh/
10. Lan hoàng dương 100k (chậu treo, dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/cay…/lan-hoang-duong/lan-hoang-duong/
11. Mai xanh leo Thái 450k-1.500k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/cay-mai-xanh-leo/
12. Tiểu quỳnh 120k (chậu treo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/hoa-kieng-kieng-ngoai-tr…/tieu-quynh/
13. Đô La 90k (chậu treo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/do-la/
14. Cỏ Lan Chi (cây Mến Khách) : 90k (chậu treo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/hoa-…/cay-ngoai-that/lan-chi/lan-chi/
15. Thiên môn đăng : 90k (chậu treo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/thien-mon-dang/
16. Thường xuân : 160k (chậu treo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-h…/day-leo/thuong-xuan/thuong-xuan/
17. Lồng đèn (2 màu : tím, hồng) : 150k (chậu treo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/c…/cay-hoa-long-den/cay-hoa-long-den/
18. Lan tỏi : 120k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/…/cay-ngoai-that/cay-lan-toi/lan-toi/
19. Sâm trơn : 75k (chậu treo, dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/s…/suong-sam-tron/cay-suong-sam-tron/
20. Sâm lông : 35k-75k (chậu treo, dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/s…/suong-sam-long/cay-suong-sam-long/
21. Lá giang : 75k (chậu treo, dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-la/la-giang/la-giang/
22. Thiên lý : 120k (dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-hang/day-leo/thien-ly/thien-ly/
23. Nho nâu ninh thuận : 150k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/cay-…/nho/nho-nau/nho-nau-binh-thuan/
24. Chanh dây vàng 180k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-ha…/cay-an-trai/cay-chanh-day-vang/
25. Mâm xôi đen : 120k (dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/phuc-…/mam-xoi-den/cay-mam-xoi-den-2/
26. Mâm xôi vàng : 120k (dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/…/mam-xoi-vang-phuc-bon-tu-trai-vang/
27. Mâm xôi đỏ : 120k (dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/cay-mam-xoi-hay-con-goi-phuc-bon-tu…/
28. Huỳnh Anh Tím : 90k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại : https://cayantrai.vn/cua-hang/day-leo/huynh-anh-tim/
29. Si rô : 160k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại : https://cayantrai.vn/…/ca…/si-ro/cay-si-ro-carissa-carandas/
30. Lá Giang : 75k (chậu treo, dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại : https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-la/la-giang/la-giang/
31. Lan Tim : 90k (chậu treo)
🌍 Chi tiết xem tại : https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/cay-lan-tim/
32. Tiêu Lốt : 90k (chậu trẹo, dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại :https://cayantrai.vn/cu…/day-leo/day-tieu/tieu-lot/tieu-lot/

1. Trang leo : 150k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/day-leo-su-qua…/su-quan-tu-trang-leo/
2. Ngọc nữ : 90k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-hang/…/hoa-ngoc-nu/cay-hoa-ngoc-nu/
3. Thằn lằn cẩm thạch : 120k (chậu treo, dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/cay-ngoai-th…/cay-than-lan-cam-thach/
4. Tắc kè : 175k (chậu treo, dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/hoa-…/cay-ngoai-that/cay-tac-ke-thai/
5. Xác pháo : 140k (chậu treo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/hoa-…/cay-ngoai-that/cay-xac-phao-do/
6. Cẩm cù : 120k-250k (chậu treo, dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/danh-muc-san-pham/hoa-kieng/cam-cu/
7. Cẩm cù tim lá cẩm thạch : 120k (chậu treo, dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/hoa-ki…/cam-cu/cam-cu-tim/cam-cu-tim/
8. Lan tiêu : 95k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/cay-ngoai…/cay-lan-tieu/cay-lan-tieu/
9. Bạch anh : 90k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/ho…/cay-ngoai-that/bach-anh/bach-anh/
10. Lan hoàng dương 100k (chậu treo, dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/cay…/lan-hoang-duong/lan-hoang-duong/
13. Đô La 90k (chậu treo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/do-la
14. Cỏ Lan Chi (cây Mến Khách) : 90k (chậu treo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/hoa-…/cay-ngoai-that/lan-chi/lan-chi/
15. Thiên môn đăng : 90k (chậu treo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-hang/hoa-kieng/thien-mon-dang/
16. Thường xuân : 160k (chậu treo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-h…/day-leo/thuong-xuan/thuong-xuan/
18. Lan tỏi : 120k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/…/cay-ngoai-that/cay-lan-toi/lan-toi/
19. Sâm trơn : 75k (chậu treo, dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/s…/suong-sam-tron/cay-suong-sam-tron/
20. Sâm lông : 35k-75k (chậu treo, dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/s…/suong-sam-long/cay-suong-sam-long/
21. Lá giang : 75k (chậu treo, dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-hang/cay-an-la/la-giang/la-giang/
23. Nho nâu ninh thuận : 150k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/cay-…/nho/nho-nau/nho-nau-binh-thuan/
24. Chanh dây vàng 180k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/cua-ha…/cay-an-trai/cay-chanh-day-vang/
25. Mâm xôi đen : 120k (dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/phuc-…/mam-xoi-den/cay-mam-xoi-den-2/
26. Mâm xôi vàng : 120k (dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/…/mam-xoi-vang-phuc-bon-tu-trai-vang/
27. Mâm xôi đỏ : 120k (dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại: https://cayantrai.vn/…/cay-mam-xoi-hay-con-goi-phuc-bon-tu…/
29. Si rô : 160k (dây leo)
🌍 Chi tiết xem tại : https://cayantrai.vn/…/ca…/si-ro/cay-si-ro-carissa-carandas/
32. Tiêu Lốt : 90k (chậu trẹo, dây leo, dây bò)
🌍 Chi tiết xem tại :https://cayantrai.vn/cu…/day-leo/day-tieu/tieu-lot/tieu-lot/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *