‼️ TỔNG HỢP HÀNG MỚI VỀ 27.02 ‼️

1. Bạch mai 160k
2. Bòn bon Thái 180k
3. Hoa hồng Pháp (dạng bụi) đang hoa 90k
4. Hồng leo tường vi đang hoa 90k
5. Mai cúc 150 cánh 150k
6. Mai Đại Lộc 120k
7. Mai Phước Lộc Thọ 150k- 350k
8. Mận xanh tam hoa 80k
9. Mít không hạt 90k
10. Mít ruột đỏ sơ đỏ 90k
11. Sapo Mehico 180K
12. Sương sâm lông 35k
13. Thanh trà ngọt 150k
14. Trà xanh 20k- 95k
15. Trang leo đang hoa 120k

1. Bạch mai 160k
2. Bòn bon Thái 180k
3. Hoa hồng Pháp (dạng bụi) đang hoa 90k
4. Hồng leo tường vi đang hoa 90k
5. Mai cúc 150 cánh 150k
6. Mai Đại Lộc 120k
7. Mai Phước Lộc Thọ 150k- 350k
8. Mận xanh tam hoa 80k
9. Mít không hạt 90k
10. Mít ruột đỏ sơ đỏ 90k
11. Sapo Mehico 180K
12. Sương sâm lông 35k
13. Thanh trà ngọt 150k
14. Trà xanh 20k- 95k
15. Trang leo đang hoa 120k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *