‼️ TỔNG HỢP HÀNG MỚI VỀ 06/03 ‼️

📌HÀNG MỚI VỀ NGÀY 06/03/20

1. Chanh vàng Thái 180k

2. Cây lý 650k

3. Tiêu Lốp 90k

4. Thanh Long Ecuador 180k

5. Thanh Long Vỏ Vàng Tai Xanh 180k

6. Cà Ri Nhỏ 90k – 200k

7. Kim Quýt 450k-600k

8. Chanh Bồ Đào Nha Lisbon 280k

9. Ngọc Mai 200k

10. Mai Lá Ngọc Cành Vàng 450k

11. Hồng Tuyết Mai ( Mai Trắng Đọt Ngọc) 250k

12. Hồng Thân Gỗ Claude Monet 350k

13. Hồng Thân Gỗ Julio 350k

14. Hồng Thân Gỗ Patin Duna 350k

15. Hồng Thân Gỗ Lori 350k

16. Hồng Thân Gỗ Vuvuzela 350k

1. Chanh vàng Thái 180k
2. Cây lý 650k
3. Tiêu Lốp 90k
4. Thanh Long Ecuador 180k
5. Thanh Long Vỏ Vàng Tai Xanh 180k
6. Cà Ri Nhỏ 90k – 200k
7. Kim Quýt 450k-600k

8. Chanh Bồ Đào Nha Lisbon 280k
9. Ngọc Mai 200k
10. Mai Lá Ngọc Cành Vàng 450k
11. Hồng Tuyết Mai 250k
12. Hồng Thân Gỗ Claude Monet 350k
13. Hồng Thân Gỗ Julio 350k
14. Hồng Thân Gỗ Patin Duna 350k
15. Hồng Thân Gỗ Lori 350k
16. Hồng Thân Gỗ Vuvuzela 350k

One thought on “‼️ TỔNG HỢP HÀNG MỚI VỀ 06/03 ‼️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *